Tag: Szczecin – Kafe Jerzy – w Szczecinie

Kafe Jerzy – klub w Szczecinie zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 67. Kafe Jerzy – firmy w Szczecinie, branża: dyskoteki, kluby, imprezy, rozrywka, usługi