Tag: Pomnik Czynu Polaków

Pomnik Czynu Polaków – pomnik znajdujący się w Szczecinie w Parku Kasprowicza. Zaprojektowany przez Gustawa Zemłę, odsłonięty w 1979 roku. Decydenci, po wielu dyskusjach i konsultacjach, nadali Monumentowi nazwę: „Pomnik Czynu Polaków” jako wyraz szacunku i podziękowania za walkę, pracę i naukę dla ojczyzny, trzem pokoleniom Polaków: 1. Polonii szczecińskiej sprzed II wojny światowej, 2. Pionierom powojennego Szczecina, 3. Pokoleniu rozbudowującemu miasto.