Tag: Ogólnopolski Dzień bez Futra – Szczecin

Ogólnopolski Dzień bez Futra – obchody w Szczecinie. Happening wyrażający sprzeciw wobec hodowania zwierząt na futra w Polsce.