Szczecin. Pogotowie Ratunkowe nr 999 lub 112. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

14/01/2010 0 przez admin

Kontakt do Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

z telefonu stacjonarnego dzwonimy na numer 999

z telefonu komórkowego dzwonimy na numer 112

Wszystkie połączenia z powyższymi numerami nagrywane są za pomocą rejestratora rozmów. Nie należy robić sobie żartów – w końcu to telefon przeznaczony do zgłaszania sytuacji alarmowych!

Dyspozytor ma obowiązek poważnie potraktować każde zgłoszenie, może on jednak sprawdzić zgłoszenie oddzwaniając na numer z którego przyjął zgłoszenie (również na numery zastrzeżone).

Aby umożliwić jak najszybsze wysłanie pomocy należy podać dyspozytorowi niezbędne dane: imię i nazwisko zarówno osoby wzywającej jak i chorej/poszkodowanej w wypadku, dokładny adres – ewentualnie najkrótszą możliwą drogę dojazdu. Warto również podać konkretne miejsce w którym osoba zgłaszająca może oczekiwać na przyjazd karetki (sklep, kościół, charakterystyczny dla danej okolicy obiekt)

Podczas oczekiwania na przyjazd karetki w miarę posiadanych możliwości należy udzielić pomocy choremu/poszkodowanemu w wypadku, przygotować karty informacyjne chorób/leczenia poszkodowanego/chorego – jeżeli istnieje taka możliwość, przygotować ewentualny spis leków przyjmowanych przez chorego/poszkodowanego, przygotowac dowód osobisty oraz dokument poświadczający ubezpieczenie chorego/poszkodowanego.

UWAGA! Tylko w przypadku niepełnoletności poszkodowanego do karetki może wejść osoba dorosła, w innym przypadku decyzja ta zależy od kierownika zespołu dojazdowego.

informacje kontaktowe do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie:

Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
ul. Mazowiecka 14, 70-526 Szczecin
tel. centrala (91) 434 06 62

www.999.szczecin.pl
Rzecznik Prasowy:
tel. (91) 448 00 59
e-mail: m.bak@999.szczecin.pl

Sekretariat:
tel. (91) 433 38 01
fax.  (91) 433 57 54
e-mail: sekretariat@999.szczecin.pl

Stacje Ratownictwa Medycznego WSPR Szczecin:

Szczecin – Centrala
ul. Wojska Polskiego 92; 70-526 Szczecin
tel. (91) 422 22 28, (91) 480 83 75,
fax:  (91) 433 53 36

Podstacja Szczecin-Dąbie
ul.  Gryfińska 2a; 70-806 Szczecin-Dąbie
tel. i fax  (91) 431 20 98

Podstacja Police
ul. Grunwaldzka 18-20; 72-010 Police
tel. i fax (91) 424 15 13