Szczecin. Informacje. 07-27.09.2012. Remont nawierzchni dróg czyli utrudnienia ruchu w Śródmieściu

28/08/2012 0 przez kierunek Szczecin

Szczecin utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że od dnia 07.09.2012 (piątek) do dnia 27.09.2012 (czwartek)  rozpoczynają się prace związane z remontem nawierzchni ul. Śląskiej, Św. Wojciecha, Bogurodzicy oraz Kaszubskiej.

Prace prowadzi firma PRD Nowogard, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.
Wartość umowy to kwota 505.451,83zł.

:: szczegółowe informacje na temat planowanych prac w rozwinięciu…

Zakres prac remontowo-modernizacyjnych został podzielony na 4 etapy:

Etap I (w dniach 07 – 13.09.) – Szczecin ul. Śląska i ul. Św. Wojciecha (na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Obrońców Stalingradu),
Etap II (w dniach 10 – 15.09) – Szczecin ul. Kaszubska (na odcinku od ul. Bogurodzicy do pl. Zwycięstwa),
Etap III (w dniach 17 – 22.09) – Szczecin ul. Św. Wojciecha (na odcinku od Pl. Zwycięstwa do bramy wjazdowej na teren szpitala), ul. Bogurodzicy (na odcinku od ul. Św. Wojciecha do ul. Kaszubskiej),
Etap IV (w dniach 24 – 27.09) – Szczecin ul. Bogurodzicy (na odcinku od ul. Kaszubskiej do al. Niepodległości).

Zakres prac obejmuje frezowanie warstwy ścieralnej, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej, ułożenie nowej warstwy ścieralnej i wykonanie oznakowania poziomego.

Podczas prowadzonych prac powyższe odcinki ulic zostaną całkowicie wyłączone z ruchu. Utrzymany zostanie dojazd do szpitala oraz zapewniony zostanie dojazd dla służb komunalnych.

Prace prowadzone będą w godzinach dziennych.

Kierowców prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i stosownie się do tras objazdów umieszczonych na żółtych tablicach informacyjnych.