Szczecin. 11-12.02.2011. Ważna informacja. OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

11/02/2011 0 przez kierunek Szczecin

BZK.II.6332.17.74.2011.On                               Szczecin, dnia 11.02.2011 r., godzina 14.00

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

UWAGA MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed możliwością wystąpienia w strefie brzegowej od godz. 17:00 dnia 11.02.2011 do godz. 06:00 dnia 12.02.2011 r. silnego wiatru o średniej prędkości 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie we wschodniej części brzegowej do 85 km/h, początkowo zachodniego, szybko skręcającego na północy. Nad ranem wiatr będzie słabnąć. Stopień zagrożenia 1.

W związku z powyższym,

zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe
  i stacje telewizyjne.
 2. Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkich przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.
 3. Zabezpieczyć lub uprzątnąć przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.
 4. Nie parkować samochodów pod drzewami , liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.
 5. Ograniczyć do niezbędnego minimum wychodzenie na zewnątrz budynków, aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami, schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków.
 6. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 7. W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własną rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.
 8. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.
 9. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.