Szczecin. Informacje. 02.05.2011 nie płacimy za parkowanie

28/04/2011 0 przez kierunek Szczecin

W poniedziałek 02 maja 2011 r. szczecińska Strefa Płatnego Parkowania nie będzie pobierała opłat za parkowanie na jej obszarze.

Taki stan rzeczy ma miejsce na skutek zapisu w Uchwale NR XV/411/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r.

 

informacja dostarczona przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG)