Szczecin. Informacje. 16.11.2011. Szczeciński Bar Extra znalazł (w końcu) nabywcę za 6 969 000zł

16/11/2011 0 przez kierunek Szczecin

W dniu dzisiejszym (16 listopada 2011) odbył się przetarg na oddanie w wieczyste użytkowanie (99 lat) nieruchomości po byłym Barze Extra.

W przetargu wzięły udział dwa szczecińskie podmioty – Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z.o.o. oraz Idea – Inwest Sp. z.o.o.

W wyniku licytacji nieruchomość za 6.969.000zł nabyła firma Idea-Inwest.

:: szczegóły w rozwinięciu…

Finał transakcji odbędzie się z chwilą podpisania aktu notarialnego.

Zgodnie z warunkami realizacji inwestycji, nabywca między innymi ma uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w której zostanie określony sposób zagospodarowania zabudową usługowo-mieszkaniową. Udział powierzchni mieszkaniowej w realizowanym budynku nie może przekroczyć 49 % powierzchni całkowitej.

Miasto zabezpieczyło swój interes. Budynek w stanie surowym zamkniętym ma powstać w ciągu czterech lat od daty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie nie wywiązania się z realizacji inwestycji naliczona będzie kara umowna. Umowa może także ulec rozwiązaniu jeżeli użytkownik będzie korzystał z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli nie wzniesie określonych w niej budynków.

Przedmiot przetargu to nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Miasto Szczecin, położona w Szczecinie przy al. Niepodległości 26 – ul. Tkackiej – ul. Szczytowej wraz ze sprzedażą obiektów dawnego „Baru Extra” i jego zagospodarowania terenu przewidzianymi do rozbiórki, zlokalizowanych na tym gruncie.

Źródło Urząd Miasta Szczecin