Szczecin. Informacje. 19.12.2011. UWAGA! Ostrzeżenie dla przedsiębiorców

19/12/2011 0 przez kierunek Szczecin

Uwaga na oszustów!


Jak podaje Urząd Miasta Szczecin – w ciągu ostatnich dni do Urzędu zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy otrzymali pismo wzywające do uiszczenia opłaty w wysokości 115 zł za dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców.
UWAŻAJCIE!


Nie ma obowiązku rejestrowania się w w/w. Rejestrze, a co za tym idzie nie ma obowiązku dokonywania ww. opłaty. Nadawcą pism jest Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców ul. Złota 61, 00-819 Warszawa.
Istnieje firma o podobnej nazwie tj. Krajowy Rejestr Pracodawców i Pracowników posiadająca adres – 43-300 Bielsko-Biała ul. Jeża 11, ale firma ta nie pobiera żadnych opłat.

Jak widać w okresie przedświątecznym działają nie tylko Mikołaje!

STRZEŻCIE SIĘ!
😉