Szczecin. Informacje. 19-21.04.2010. UWAGA OSTRZEŻENIE przed przymrozkami

20/04/2010 0 przez kierunek Szczecin

BZK.II.-5224-17-239 /10                                    Szczecin, dnia 19.04.2010 r.

OSTRZEŻENIE PRZED PRZYMROZKAMI

UWAGA MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Biuro
Prognoz Meteorologicznych IMGW w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed możliwością wystąpienia od dnia 19.04.2010 r. od godziny 23.00 do dnia 21.04.2010 r. do godziny 08.00 , przygruntowych przymrozków od około -2 0C do -4 0C. Spadki temperatur powietrza występować będą na obszarze całego  województwa zachodniopomorskiego.

Przedstawione ekstremalne warunki pogodowe, mogą doprowadzić do szkód w uprawach rolnych, sadach i ogrodach.

Szczecin ważna informacja