Szczecin. Informacje. 23.02.2010. OSTRZEŻENIE przed oblodzeniami

23/02/2010 1 przez kierunek Szczecin

BZK.II.Gw-5224-17-125/10                                 Szczecin, dnia 23 lutego 2010 r., godzina 18.00

OSTRZEŻENIE PRZED OBLODZENIAMI

UWAGA MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed możliwością wystąpienia oblodzenia, na skutek spadku temperatur powietrza do wartości od -6°C do -4°C. Spadek temperatury spowoduje zamarzanie mokrych powierzchni dróg i chodników. Zjawisko rozpocznie się o godzinie 18.00 dnia 23 lutego 2010 r., a zakończy o godzinie 8.00 dnia 24 lutego 2010 r.

W związku z powyższym,

zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe
  i stacje telewizyjne.
 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do ustąpienia zagrożenia.
 3. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę
  możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 4. Nie stronić od udzielenia pomocy osobom potrzebującym.
 5. Unikać podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna zatankować pojazd do pełna, zaopatrzyć się w koce i folię termoizolacyjną, ciepłą odzież, dodatkową żywność, gorące napoje, telefon komórkowy z możliwością ładowania baterii oraz światło zastępcze.
 6. Jeżeli podczas jazdy warunki pogodowe pogarszają się, dojechać do najbliższych siedzib ludzkich i przerwać podróż.
 7. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.
 8. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.

Szczecin ważna informacja