Szczecin. Informacje. Ceny biletów Komunikacji Miejskiej od dnia 01.03.2012. Podwyżka cen biletów w Szczecinie

16/02/2012 0 przez kierunek Szczecin

[singlepic id=927 w=100 h=150 float=left]
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 19.12.2011 roku od dnia 1 marca 2012 zmieniają się ceny biletów uprawniających do jazdy komunikacją miejską w Szczecinie.

:: nowe/wyższe ceny biletów w rozwinięciu…

Od 1 marca 2012 na osoby korzystające ze środków komunikacji miejskiej czekać będą nowe bilety…

Bilety jednorazowe – czasowe

na linie dzienne zwykłe (autobus/tramwaj) z możliwością przesiadek, ważne od momentu skasowania przez:

 • 15min: 2zł (normalny), 1zł (ulgowy)
 • 30min: 3zł (normalny), 1,50zł (ulgowy)
 • 60min: 4zł (normalny), 2zł (ulgowy)
 • 120min: 5zł (normalny), 2,50zł (ulgowy)

na linie dzienne pospieszne (autobus pospieszny) z możliwością przesiadek, ważne od momentu skasowania przez:

 • 15min: 4zł (normalny), 2zł (ulgowy)
 • 30min: 6zł (normalny), 3zł (ulgowy)
 • 60min: 8zł (normalny), 4zł (ulgowy)

na linie nocne (autobus nocny) z możliwością przesiadek, ważne od momentu skasowania przez:

 • 15min: 2zł (normalny), 1zł (ulgowy)
 • 30min: 3zł (normalny), 1,50zł (ulgowy)
 • 60min: 4zł (normalny), 2zł (ulgowy)
 • 120min: 5zł (normalny), 2,50zł (ulgowy)

– – – – – – –

Karnety 10. przejazdowe (9+1 gratis).

na linie dzienne zwykłe i nocne z możliwością przesiadek, ważne od momentu skasowania przez:

 • 15min: 18zł (normalny), 9zł (ulgowy)
 • 30min: 27zł (normalny), 13,50zł (ulgowy)
 • 60min: 36zł (normalny), 18zł (ulgowy)

na linie pospieszne z możliwością przesiadek, ważne od momentu skasowania przez:

 • 15min: 36zł (normalny), 18zł (ulgowy)
 • 30min: 54zł (normalny), 27zł (ulgowy)
 • 60min: 72zł (normalny), 36zł (ulgowy)

– – – – – – –

Bilety dobowe i wielodobowe sieciowe, na okaziciela

na wszystkie linie dzienne (zwykłe i pospieszne) oraz linie nocne z możliwością przesiadek, ważne od momentu skasowania przez:

 • 1 dobę: 12zł (normalny), 6zł (ulgowy)
 • 5 dób: 35zł (normalny), 17,50zł (ulgowy)
 • 10 dób: 60zł (normalny), 30zł (ulgowy)

– – – – – – –

Bilety miesięczne:

imienny na 1 linię zwykła dzienną:

 • 70zł (normalny), 35zł (ulgowy)

imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne

 • 100zł (normalny), 50zł (ulgowy)

imienny na 1 linię pospieszną:

 • 106zł (normalny), 53zł (ulgowy)

imienny sieciowy na wszystkie linie (dzienne, nocne i pospieszne)

 • 162zł (normalny), 81zł (ulgowy)

sieciowy na okaziciela na wszystkie linie (dzienne, nocne i pospieszne)

 • 170zł

– – – – – – –

Bilety 3. miesięczne:

imienny na 1 linię zwykłą dzienną:

 • 182zł (normalny), 91zł (ulgowy)

imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne

 • 260zł (normalny), 130zł (ulgowy)

imienny na 1 linię pospieszną:

 • 276zł (normalny), 138zł (ulgowy)

imienny sieciowy na wszystkie linie (dzienne, nocne i pospieszne)

 • 422zł (normalny), 211zł (ulgowy)

– – – – – – –

Bilety okresowe semestralne (dla uprawnionych uczniów i studentów)

imienny na 1 linię zwykłą dzienną:

 • 119zł (czteromiesięczny), 147zł (pięciomiesięczny)

imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne

 • 170zł (czteromiesięczny), 210zł (pięciomiesięczny)

imienny na 1 linię pospieszną:

 • 180zł (czteromiesięczny), 223zł (pięciomiesięczny)

imienny sieciowy na wszystkie linie (dzienne, nocne i pospieszne)

 • 275zł (czteromiesięczny), 340zł (pięciomiesięczny)

– – – – – – –

Bilety seniora

dla osób od ukończenia 68 do 70 roku życia

 • 50zł (sześciomiesięczny), 90zł (roczny)

– – – – – – –

Bilety aktywizujące bezrobotnych

miesięczny na wszystkie linie zwykłe dzienne od poniedziałku do soboty

 • 60zł

UWAGA
Bilety jednorazowe – czasowe zakupione przed 1 marca 2012 r. stanowiące zapas pasażera mogą być wykorzystane przy zastosowaniu do nich stosownych dopłat.

Do końca roku 2012 sprzedaż biletów stanowiących dopłatę do biletów jednorazowych – czasowych o nominałach: 0,30zł, 0,40zł, 0,50zł, 0,60zł, 0,80zł, 0,90zł, 1,00zł, 1,20zł, 1,60zł prowadzić będą wszystkie kasy i dyspozytornie ZdiTM.

Źródło:
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/331/11
Rady Miasta Szczecin
z dnia 19 grudnia 2011 r.