Szczecin. Informacje. Okresy zawieszenia Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie w 2010 roku. Zobacz ile dni doliczysz do abonamentu

19/01/2011 0 przez kierunek Szczecin

Wielu z Państwa posiadających abonament dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie wykupiony w roku 2010 z pewnością ucieszy fakt, że dni które SPP była zawieszona możemy dodać do okresu ważności naszego abonamentu i tak zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin.:

  • nr 20/10 z dnia 28.01.2010 r. – okres zawieszenia od 28.01.2010 r. (czwartek) do 03.02.2010 r. (środa) – tj. 7 dni kalendarzowych;
  • nr 34/10 z dnia 02.02.2010 r. – okres zawieszenia od 04.02.2010 r. (czwartek) do 10.02.2010 r. (środa) – tj. 7 dni kalendarzowych;
  • nr 57/10 z dnia 09.02.2010 r. – okres zawieszenia od 11.02.2010 r. (czwartek) do 19.02.2010 r. – tj. 9 dni kalendarzowych;
  • nr 63/10 z dnia 15.12.2010 r. – okres zawieszenia 16 i 17.12.2010 r. (czwartek i piątek) – tj. 2 dni kalendarzowe.

Zarządzenia te określają jasno sumę dni, w których zawieszona była SPP w roku 2010. Sumując ww. cyfry otrzymujemy wynik łączny: 25 dni kalendarzowych.

Przykład:
Jeśli więc kierowca wykupił abonament 12-miesięczny ważny od początku 2010 r. (365 dni kalendarzowych) to, z powodu zawieszania „strefy” w tym okresie, jego abonament zostanie przedłużony o 25 dni KALENDARZOWYCH (proszę nie mylić z dniami roboczymi).

przygotowane we współpracy z

Andrzej Tęgi
____________________________________
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej