Szczecin. Informacje. W czerwcu 2011 odbędą się badania parkowania czyli liczenie zaparkowanych pojazdów…

25/05/2011 0 przez kierunek Szczecin

Badanie parkowania w Szczecinie – czerwiec 2011

W czerwcu 2011 osoby wykonujące badania parkowania będą liczyły zaparkowane pojazdy w pasach drogowych ulic.

Notowane będą informacje dotyczące charakterystyk parkowania i nie będą dotyczyły numerów rejestracyjnych pojazdów.

szczegóły w rozwinięciu…

Wyniki badań będą wykorzystane w opracowywanym raporcie z funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Raport pozwoli między innymi na określenie stanu parkowania w centrum Szczecina.

Ponadto mieszkańcy Szczecina mogą zgłaszać opinie, uwagi i propozycje, dotyczące funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania poprzez tradycyjne listy (z dopiskiem na kopercie Opinia o SPP), wysyłane na adres:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 63, 71-335 Szczecin

lub na adres e-mail z tematem Opinia o SPP: spp.szczecin.opinia@gmail.com

 

przygotowano we współpracy z p. Andrzejem Tęgim
specjalistą ds. kontaktów z mediami/rzecznikiem prasowym
Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej