Szczecin. Pomniki. Rzeźby. Pomnik Dzieciom Potulic @  skwer przy placu Zwycięstwa

Szczecin. Pomniki. Rzeźby. Pomnik Dzieciom Potulic @ skwer przy placu Zwycięstwa

27/11/2019 0 przez kierunek Szczecin

Pomnik Dzieciom Potulic w Szczecinie

Pomnik „Dzieciom Potulic” znajduje się na skwerze przy placu Zwycięstwa.

Obelisk odsłonięto w dniu 8.12.2010. Poświęcony jest pamięci Polaków zamordowanych w obozie koncentracyjnym w Potulicach.

Inskrypcja na tablicy brzmi: „Dzieciom Potulic, ofiarom niemieckiego okupanta, Polakom wypędzonym całymi rodzinami ze swoich domów, więzionym w niemieckim obozie eksterminacyjnym Potulitz-Lebrechtsdorf oraz pamięci księży Towarzystwa Chrystusowego i więźniów Potulic. Ku pamięci i przestrodze potomnym”.

Tablica powstała ze składek członkowskich osób należących do szczecińskiego oddziału Koła Byłych Więźniów Hitlerowskiego Obozu Pracy w Potulicach.

szerzej w temacie:

Niemiecki obóz przesiedleńczy w Potulicach-Lebrechtsdorf, zbudowany w 1941 w Potulicach, jako podobóz Stutthofu (od jesieni 1941 do początku 1942). W styczniu 1942 r. obóz w Potulicach został organizacyjnie usamodzielniony. Szacuje się, że na terenie obozu przebywało około 25 tys. osób.

W czasie okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej, Potulice znalazły się w granicach III Rzeszy. Nazwę wsi zmieniono na Potulitz, a później Lebrechtsdorf.

:: galeria fotografii Pomnika Dzieciom Potulic

zdjęcia dzięki www.ddfoto.pl