Szczecin – Straż Pożarna – 998 – Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze

14/01/2009 0 przez kierunek Szczecin

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

siedziba:

ul. Grodzka 1/5

70-560 Szczecin

tel. 091 – 43 48 400 – centrala
tel. 091 – 43 48 404 – sekretariat
tel. 091- 43 20 630 – Miejskie Stanowisko Kierowania
tel. 091-  43 48 500-504 – dyżurni operacyjni MSK

fax. 091- 43 48 405 – sekretariat;
fax. 091- 43 48 500 – MSK;

Do podstawowych zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Szczecinie zalicza się:

  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo gaśniczych
  • ratownictwo techniczne
  • akcje szkoleniowo-wychowawcze
  • rozpoznawanie zagrożeń
  • ratownictwo chemiczne
  • ustalanie przyczyn zagrożeń

Jednostki Straży Pożarnej działające na terenie Szczecina:

JRG-1
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1

70-560 Szczecin
ul. Grodzka 1/5
jrg1@straz.szczecin.pl
JRG-2
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2

70-784 Szczecin
ul. Struga 10A
jrg2@straz.szczecin.pl
JRG-3
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 3

71-241 Szczecin
ul. Klonowica 4
jrg3@straz.szczecin.pl
JRG-4
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 4

71-820 Szczecin
ul. Nad Odrą 10
jrg4@straz.szczecin.pl
JRG-5
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 5

70-637 Szczecin
ul Firlika 9/14
jrg5@straz.szczecin.pl