Szczecin. Ważna Informacja. 20-21.05.2010. Ostrzeżenie hydrologiczne

20/05/2010 0 przez kierunek Szczecin

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 69
Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 13:00 dnia 20.05.2010 do godz. 15:00 dnia 21.05.2010
Obszar: Województwo zachodniopomorskie

Przebieg: KONTYNUACJA: W ciągu najbliższej doby na dolnej Odrze, w związku z
rozwojem sytuacji hydrologicznej, przewidywany jest dalszy wzrost stanów wody w
strefie stanów wysokich. Przekroczenie stanów alarmowych utrzymywać się będzie na
wodowskazie Gozdowice, a stanów ostrzegawczych na wodowskazie Bielinek.

Skutki: Zagrożenie dla obszarów przybrzeżnych, utrudnienia w prowadzeniu prac
hydrotechnicznych w korycie rzeki i w strefie przybrzeżnej, możliwe wystąpienie
zagrożenia dla życia ludzi i dóbr materialnych zlokalizowanych w pobliżu rzek.

Uwagi: W razie konieczności ostrzeżenie będzie aktualizowane.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Tomasz Krukowski