ARCHIWUM. Szczecin. Wydarzenia. 10.01.2019. Promocja publikacji Agnieszki Borysowskiej: Kultura książki w dawnym Szczecinie @ Książnica Pomorska

ARCHIWUM. Szczecin. Wydarzenia. 10.01.2019. Promocja publikacji Agnieszki Borysowskiej: Kultura książki w dawnym Szczecinie @ Książnica Pomorska

03/01/2019 0 przez Imprezy w Szczecinie

zagadnienia dotyczące kultury książki w siedemnasto- i osiemnastowiecznym Szczecinie…

10.01.2019 promocja publikacji Agnieszki Borysowskiej - Kultura książki w dawnym SzczecinieWydarzenie: Promocja publikacji Agnieszki Borysowskiej: Kultura książki w dawnym Szczecinie
GDZIE: Książnica Pomorska. ul. Podgórna 15/16. 70-205 Szczecin
Sala im. Z. Herberta
KIEDY: 10 stycznia 2019 (czwartek), start godz. 17:00
Bilety: wstęp wolny

Rozprawa jest zwieńczeniem długoletnich badań autorki nad spuścizną piśmienniczą księstwa pomorskiego, szczególnie tej jej części, która powstała w języku łacińskim.

Kwerendy starodruczne i rękopiśmienne, przegląd katalogów i inwentarzy kolekcji historycznych oraz rozpoznanie licznych źródeł archiwalnych przeprowadzone na potrzeby różnych szczegółowych badań pozwoliły autorce dostrzec w owym dziedzictwie kulturowym regionu materiał badawczy o dużym znaczeniu, pilnie domagający się szerszego opisu.

Wynikiem tej konstatacji stało się podjęcie prac nad książką, która stanowi pierwszy jak dotąd zbiór studiów gromadzący w jednym tomie zagadnienia dotyczące kultury książki w siedemnasto- i osiemnastowiecznym Szczecinie.

Spotkanie poprowadzi je prof. dr hab. Piotr Urbański (Instytut Filologii Klasycznej UAM).

10.01.2019 promocja publikacji Agnieszki Borysowskiej - Kultura książki w dawnym Szczecinie