ARCHIWUM. Szczecin. Wydarzenia. 19.03.2016. Manifestacja KOD. Szczecin szanuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego

ARCHIWUM. Szczecin. Wydarzenia. 19.03.2016. Manifestacja KOD. Szczecin szanuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego

12/03/2016 0 przez Imprezy w Szczecinie

Manifestacja KOD pod hasłem „Szczecin szanuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego”…

Manifestacja KOD - wolne media - Szczecin 09-0-2016 foto 24Wydarzenie: Manifestacja KOD. Szczecin szanuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Gdzie: Jasne Błonia. Szczecin
Pomnik Czynu Polaków
Kiedy: 19 marca 2016 (sobota), start godz. 14:00

Kolejna manifestacja KODu w Szczecinie.

informacja organizatora:

Spotykamy się w naszym mieście w sobotę 19 marca o godz.14 pod Pomnikiem Czynu Polaków. Swoją postawą chcemy wyrazić sprzeciw wobec zapowiedziom łamaniu prawa przez rząd. Odmowa publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest kuriozalna. Przypominamy:

Art. 190.

1.Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

2.Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Niezależny Trybunał Konstytucyjny jest równowagą dla nieprzewidywalnych działań Rządu i Prezydenta. Jest gwarantem naszych obywatelskich praw i będziemy bronić niezależności TK.