Tag: Szczecin – ankiety – badania – w Szczecinie

Szczecin – badania i ankiety dotyczące naszego miasta. Ankiety przeprowadzone w Szczecinie.

01/01/2014 0

Szczecin. Artykuły. Szczecin oczami mieszkańców – kształtowanie wizerunku Szczecina WYNIKI ANKIETY [część 3]

przez kierunek Szczecin

Zdaniem większości ankietowanych, Szczecin jest postrzegany lepiej, aniżeli kilka lat temu (40,33%), według 22,17% respondentów wizerunek miasta uległ pogorszeniu. Prawie połowa ankietowanych (49,83%) ocenia dostęp do informacji o wydarzeniach w mieście jako dobry. źródłem informacji o działaniach podejmowanych w mieście najczęściej wymienianym przez ankietowanych był Internet (89% respondentów). Bardzo dla nas miłe jest o, że jako źródło informacji o wydarzeniach w mieście ankietowani wskazują m.in. portal Kierunek Szczecin (wskazane jako pierwsze źródło informacji o tym co dzieje się w Szczecinie)…