Szczecin. Instytucje. Urzędy. Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie

16/07/2011 0 przez kierunek Szczecin

Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
ul. Felczaka 19
71-417 Szczecin
strona internetowa: www.2us.is.szczecin.pl

telefony:
centrala: (91) 88 23 100
sekretariat: (91) 88 23 232