Szczecin. Szpitale. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1. Ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie

20/05/2012 0 przez kierunek Szczecin

Szpital: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie
adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-344 Szczecin

:: lista numerów telefonów i szczegóły dotyczące szpitala w rozwinięciu… 

Szpital, w Szczecinie, Unii Lubelskiej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie został utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, realizacji zadań dydaktycznych oraz prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W zakresie działania szpitala znajdują się:

  • Działalność stacjonarna – szpitalna opieka zdrowotna podstawowa, specjalistyczna i wysokospecjalistyczna.
  • Działalność ambulatoryjna – specjalistyczna opieka zdrowotna.
  • Działalność diagnostyczna i rehabilitacyjna.
 • Działalność dydaktyczna – szpital prowadzi szkolenia:
  – dla studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
  – dla lekarzy odbywających staże podyplomowe oraz przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych,
  – dla pielęgniarek odbywających staże podyplomowe oraz w zakresie kształcenia podyplomowego,
  – szkolenia przypominające dla pielęgniarek, które mają przerwę w wykonywaniu zawodu przekraczjące okres 5 lat,
  – szkolenia i praktyki zawodowe dla słuchaczy Wojewódzkiego Zespołu Szkól Policealnych w Szczecinie,
  – szkolenia wewnętrzne dla personelu medycznego.

Numery telefonów do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie:
Centrala – tel. 91 425 30 00

Bank Krwi
Bank Krwi tel. 91 425 33 89
Pracownia serologii tel. 91 425 33 90

Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych
Sekretariat Centrum tel. 91 425 35 81
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 35 83

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 33 78
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 33 80

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 31 86
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 31 88

Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 31 96
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 35 20

Klinika Endokrynologii Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 35 40
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 35 54

Klinika Gastroenterologii
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 32 11
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 32 13

Klinika Hematologii
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 33 47
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 33 48

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 35 50
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 35 54

Klinika Neonatologii
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 38 91
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 38 97

Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 35 61
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 35 62

Klinika Neurologii
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 32 51
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 32 53

Klinika Ortopedii Dziecięcej
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 35 31
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 35 34

Klinika Ortopedii i Traumatologii
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 32 36 fax: 91 425 32 46
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 32 39

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Otolaryngologicznej
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 32 77
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 32 79

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 31 66
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 31 68 do 70

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 31 39
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 31 42 do 44

Klinika Psychiatrii
Sekretariat Kliniki tel. 91 454 15 07
Centrala tel. 91 454 06 53

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 33 37
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 33 39

Laboratorium Bakteriologii
Pracownia bakteriologii tel. 91 425 34 71

Laboratorium Centralne – NZOZ „MEDIS”
Sekretariat Laboratorium tel. 91 425 34 58
Pracownia dyżurna-całodobowa tel. 91 425 34 65

Oddział Kliniczny Chirurgii Przewodu Pokarmowego
Sekretariat Kliniki tel. 91 425 32 02
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425 31 98

Przykliniczne Poradnie Specjalistyczne dla Dorosłych
Rejestracja tel. 91 425 33 95, 91 425 34 04

Przykliniczne Poradnie Specjalistyczne dla Dzieci i Młodzieży
Rejestracja tel.: 91 425-3408

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
Sekretariat Zakładu tel. 91 425 34 23

Zakład Medycyny Nuklearnej
Sekretariat Zakładu tel. 91 425 34 43
Rejestracja tel. 91 425 34 44

Zakład Patomorfologii
Sekretariat Zakładu tel. 91 425 34 78

Szpital: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie
adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-344 Szczecin

UWAGA!
Czynimy wszelkie starania aby informacje tutaj zgromadzone (adres oraz numery telefonu do szpitala) były aktualne.

Jeżeli jednak okaże się, że nie znaleźli Państwo w tym miejscu aktualnych informacji prosimy o taką informację (w komentarzu poniżej).

Postaramy się wówczas zaktualizować powyższy wpis.

Dzięki temu Kierunek Szczecin będzie jeszcze lepszym kierunkiem!

:: Szczecin – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 na mapie:


Pokaż Kierunek.Szczecin – firmy i instytucje w Szczecinie na większej mapie