Szczecin. 16-17.12.2010. OSTRZEŻENIE PRZED ZAWIEJAMI I ZAMIECIAMI ŚNIEŻNYMI

16/12/2010 0 przez kierunek Szczecin

BZK.II.On-5224-17-1008/10                               Szczecin, dnia 16 grudnia 2010 r., godzina 14.35

OSTRZEŻENIE PRZED ZAWIEJAMI I ZAMIECIAMI ŚNIEŻNYMI (ZMIANA)

UWAGA MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o zmianie Ostrzeżenia nr 79 wydanego dnia 15.12.2010 r. i ostrzega przed  wystąpieniem od godziny 14:30 dnia 16.12.2010 do godz. 08:00 dnia 17.12.2010  wzrostem średniej prędkości wiatru do 25-40 km/h, przejściowo w zachodniej części województwa do 35-45 km/h, okresami w porywach wiatr będzie osiągał 60 km/h. Najsilniejszy wiatr wystąpi od godziny 18:00 dnia 16.12.2010 do godziny 04:00 dnia 17.12.2010 . Od godzin wieczornych od zachodu województwa będą się przemieszczały opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 3 do 7 cm na zachodzie i od 0,5 cm do 3 cm na wschodzie województwa. Stopień zagrożenia 1.

W związku z powyższym,

zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe
  i stacje telewizyjne.
 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do ustąpienia zagrożenia. Przebywając na zewnątrz, unikać przechodzenia wzdłuż ścian budynków, pod wystającymi dachami i balkonami, z których zwisają sople lub nawisy śnieżno – lodowe.
 3. Przebywając poza terenem zabudowanym, unikać wędrówki na przełaj, trzymając się tylko przetartego szlaku lub drogi.
 4. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 5. Nie stronić od udzielenia pomocy osobom potrzebującym.
 6. Po ustąpieniu opadu, przystąpić do usunięcia zalegającego śniegu.
 7. Unikać podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna zatankować pojazd do pełna, zaopatrzyć się w koce i folię termoizolacyjną, ciepłą odzież, dodatkową żywność, gorące napoje, łopatę, telefon komórkowy z możliwością ładowania baterii oraz światło zastępcze.
 8. Jeżeli podczas jazdy warunki pogodowe pogarszają się, dojechać do najbliższych siedzib ludzkich i przerwać podróż.
 9. Po utknięciu w zaspie, nie opuszczać pojazdu, gdy najbliższe siedziby ludzkie są oddalone więcej niż 100 m. Zamontować na szczycie anteny samochodu kawałek tkaniny w jaskrawym kolorze.

10.  Jeśli w samochodzie znajduje się więcej niż jedna osoba, należy spać kolejno, na zmianę.

11.  Co godzinę uruchomić silnik na okres ok. 10 min.

12.  Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.

13.  Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.