Szczecin.2011. 1% podatku dla Szczecińskiego Zwierzęcego Telefonu Zaufania. Pomóż stoczniowym kotom

24/02/2011 0 przez kierunek Szczecin

Jeżeli zastanawiają się Państwo komu przekazać 1% podatku? Warto rozważyć pomoc dla Zwierzęcego Telefonu Zaufania ze Szczecina…

Apel do mieszkańców miast i wsi województwa zachodniopomorskiego

SOS dla stoczniowych kotów – otwórz serce i ratuj razem z nami !
Po zwolnieniu załogi, na rozległym terenie Stoczni Szczecińskiej pozostało kilkaset kotów na łasce losu. Na prośby byłych stoczniowców nasza organizacja jako jedyna podjęła trud zapewnienia im opieki. Działania nasze opieramy zawsze na pomocy dobrych ludzi. Akcję zakładamy na 2 lata, zwierzęta nie mogą tam pozostać. Potrzebne są środki na karmę, leczenie, transport oraz utrzymanie w trakcie leczenia w rodzinach zastępczych. Prosimy wszystkich wrażliwych ludzi o organizowanie w swoich środowiskach kilkuosobowych grup wsparcia.

Dane Organizacji Pożytku Publicznego:
Organizacja Pożytku Publicznego – 1% podatku
Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne „Zwierzęcy Telefon Zaufania” w Szczecinie
ul. Ojca Beyzyma 5/2 70-391 Szczecin tel. 091 422 30 88, e-mail: ztzszczecin@wp.pl
Nr KRS 0000054167
konto: NRB 85939600070017093420000001
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie
ul. Jagiellońska 97