Szczecin. Artykuły. Unia bez barier. Zreformuj rynek wewnętrzny UE! Realizacja projektu również w województwie zachodniopomorskim

19/05/2011 0 przez kierunek Szczecin

Zreformuj rynek wewnętrzny UE!

START projektu UNIA BEZ BARIER! – 9 maja 2011
(zgłoszenia do 9 czerwca 2011)

 

Nadszedł czas, by o rynku wewnętrznym mówić po ludzku… Dlatego Róża Thun i Rafał Trzaskowski, europosłowie  specjalizujący się w tej tematyce, wspólnie ze Stowarzyszeniem Projekt: Polska, które przeprowadziło już liczne ogólnopolskie projekty angażujące młodych ludzi w sprawy publiczne, postanowili zapoczątkować społeczną debatę nt. roli Polski w kreowaniu rynku wewnętrznego.

 

Projekt realizowany będzie również w województwie zachodniopomorskim. Koordynatorem regionalnym projektu został: Jakub Mrozik.

 

Idea projektu „Unia bez barier” polega na wywołaniu publicznej dyskusji i promowaniu wiedzy o jednolitym rynku poprzez młodych ambasadorów. W ramach adresowanego do uczniów i studentów z całej Polski konkursu wyróżnieni zostaną ci uczestnicy, którzy w najbardziej kreatywny i przystępny sposób przedstawią w swoich środowiskach propozycje możliwych zmian i zaangażują rówieśników w decydowanie, które są dla nich najistotniejsze. Do konkursu można się zgłaszać na stronie www.uniabezbarier.pl do 9 czerwca 2011 r.

  • Dzięki mechanizmom e-learningowym oraz regionalnym konferencjom w I etapie, młodzi ludzie poznają konkretne propozycji zmian dotyczących Jednolitego Rynku Wewnętrznego.
  • Następnie będą mieli za zadanie przedstawienie idei reform swoim rówieśnikom w sposób bardziej przystępny i nowoczesny niż poprzez urzędowe dokumenty. Setki wydarzeń w całej Polsce pokażą, że zmiany, o które zabiegają europosłowie, dotyczą każdego z nas.
  • Dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych, dyskusja o reformach przeniesie się także do Internetu, dając każdemu możliwość stworzenia rankingu najważniejszych zmian.
  • Zwycięzcy konkursu spotkają się na Forum Rynku Wewnętrznego w Krakowie i będą mieli szansę przedstawić swoje postulaty najwyższym przedstawicielom UE. Najlepsi uczestnicy wygrają 2 staże w biurach posłów w Parlamencie Europejskim. Dodatkowo wśród nagród dla uczestników znajduje się m.in.: 25 wyjazdów studyjnych do PE.

 

zapraszamy na: www.uniabezbarier.pl i www.facebook.com/uniabezbarier.pl!

w razie pytań lub sugestii – zapraszamy do kontaktu!

 

Jakub Mrozik
koordynator regionalny – Szczecin

szczecin@uniabezbarier.pl

www.uniabezbarier.pl

tel. + 48 509 635 523