Szczecin. Informacje. 01.04.2012. Język migowy w szczecińskich urzędach.

02/04/2012 0 przez kierunek Szczecin

Komunikacja w języku migowym w szczecińskich urzędach

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się Urzędem Miasta Szczecin za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej boi@um.szczecin.pl,
– fax nr 91 4245282,

oraz osobiście – Centralna Informacja Urzędu Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesantów, prawe skrzydło, sala 62.

:: więcej informacji w rozwinięciu…

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.