Szczecin. Informacje. 03.05.2010. OSTRZEŻENIE PRZED INTENSYWNYM OPADEM DESZCZU

03/05/2010 0 przez kierunek Szczecin

Szczecin ważna informacja

BZK.II. Bu -5224 – 17-271 /10                            Szczecin, dnia 03.05.2010 r., godzina 09.50

OSTRZEŻENIE PRZED INTENSYWNYM OPADEM DESZCZU

UWAGA MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed możliwością wystąpienia intensywnych opadów deszczu. Stopień zagrożenia w skali 3-stopniowej 1. Ważność ostrzeżenia od godz. 10.00 dnia 03.05.2010 r. do godz. 21.00 dnia 03.05.2010 r. Obszar województwo zachodniopomorskie. Przewiduje się wystąpienie opadów deszczu w wysokości 10-20 mm, w południowo-wschodniej i wschodniej części województwa 20-30 mm, lokalnie mogą przekroczyć 30 mm.

W związku z powyższym,

zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe
  i stacje telewizyjne.
 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu, aż do ustąpienia opadów. Jeżeli opadowi towarzyszyć będzie gradobicie, odsunąć się od okien, a przebywając na zewnątrz, skryć się w bezpieczne miejsce.
 3. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 4. Jeżeli dom znajduje się w strefie zalewowej lub w pobliżu przepływających opodal rzek (strumieni), być w gotowości do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem. Sprawdzać, a jeżeli zajdzie taka konieczność, przywracać drożność przepustom i studzienkom odpływowym.
 5. Wypasane zwierzęta gospodarskie, przepędzić w bezpieczne miejsca.
 6. Biwakując w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów rzek i jezior, natychmiast przenieść obóz w wyżej położone, bezpieczne miejsce.
 7. Zrezygnować z podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi.
 8. Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu.
 9. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.

10.  Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.