Szczecin. Informacje. 08.02.2012. Miasto wspiera policję – 1.600.000zł

08/02/2012 0 przez kierunek Szczecin

Miasto po raz kolejny przekaże środki na modernizację Komisariatu Policji Szczecin Dąbie a także na dodatkowe patrole w środkach komunikacji miejskiej. W 2012 r. na te zadania gmina przekaże łącznie przeszło 1,6 mln zł

Porozumienia w sprawie wsparcia finansowego remontu komisariatu oraz dodatkowe służby w autobusach lub tramwajach podpisali Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, nadinspektor Wojciech Olbryś, Komendant Wojewódzki Policji oraz inspektor Jacek Wolf.

:: więcej informacji w rozwinięciu…

Od roku 2009 miasto przeznaczyło na remont dąbskiego komisariatu ponad 7,3 miliona złotych. Dzięki tym pieniądzom wykonano niezbędną dokumentację techniczną, przyłączono węzeł ciepłowniczy, wybudowano pomieszczenia gospodarcze i archiwalne, wykonano modernizację pomieszczeń znajdujących się na parterze i pierwszym piętrze głównego budynku, zakończono i wyposażono pomieszczenia dyżurnych oraz zakupiono wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń.

Zmodernizowano ponadto sieć elektryczną, sanitarną, przeprowadzono remont korytarzy oraz pomieszczeń służb kryminalnych. Środki przekazane w 2012 r. pozwolą na zagospodarowania terenu m.in. wykonanie miejsc parkingowych dla interesantów i pracowników, chodników i dróg wewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, budowę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i szlabanem. Ponadto z tych środków zrealizowana zostanie myjnia samochodowa, kanalizacja deszczowa oraz instalacja oświetleniowa terenu.

Od 2008 roku w Szczecinie realizowany jest program „Patrole prewencyjne w środkach komunikacji miejskiej”. Funkcjonuje on dzięki wparciu samorządu. Przez cztery lata miasto przeznaczyło na jego realizację 216 000 zł. W roku bieżącym dofinansowanie programu wyniesie 51 tys. zł. Patrole w pojazdach komunikacji miejskiej służą poprawie bezpieczeństwa osób korzystających ze środków komunikacji publicznej, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw i uciążliwych wykroczeń. Dotychczas w programie brało udział 1513 funkcjonariuszy i 184 policjantów – kursantów. W sumie zatrzymali oni 99 osób w momencie popełnienia przestępstwa, ujawnili 5910 sprawców wykroczeń, zatrzymali 42 osoby poszukiwane i ujawnili 57 nieletnich zagrożonych demoralizacją.

źródło: Urząd Miasta Szczecin