Szczecin. Informacje. 14-15.12.2012. Ważna informacja. OSTRZEŻENIE PRZED GOŁOLEDZIĄ

14/12/2012 0 przez kierunek Szczecin

Szczecin, ostrzeżenia meteorologiczne, trudne warunki, gołoledź, utrudnienia dla kierowców, w Szczecinie

Szczecin. Informacje. 14-15.12.2012. Ważna informacja. OSTRZEŻENIE PRZED GOŁOLEDZIĄBZK-II.6335.16.605.2012.GG Szczecin, dnia 14.12.2012 r.;

godzina otrzymania komunikatu 13.10;

OSTRZEŻENIE PRZED GOŁOLEDZIĄ

UWAGA MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 :: szczegóły ostrzeżenia w rozwinięciu…

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich – Zespół w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed możliwością wystąpienia opadów śniegu, przechodzących od zachodu województwa w opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Dodatkowo w nocy 14/15 grudnia br. wystąpią silne porywy wiatru powodujące zamiecie i zawieje śnieżne. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 17.00 dnia 14 grudnia 2012 r. do godziny 12.00 dnia 15 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym,

zaleca się:

  1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe
    i stacje telewizyjne.

  2. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do ustąpienia zagrożenia. Przebywając na zewnątrz, unikać przechodzenia wzdłuż ścian budynków, pod wystającymi dachami i balkonami, z których mogą zwisać sople lub nawisy śnieżno – lodowe.

  3. Przebywając poza terenem zabudowanym, unikać wędrówki na przełaj, trzymając się tylko przetartego szlaku lub drogi. Udzielać pomocy osobom niesprawnym ruchowo, starszym i zniedołężniałym. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci.

  4. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

  5. Unikać podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna zatankować pojazd do pełna, zaopatrzyć się w koce i folię termoizolacyjną, ciepłą odzież, dodatkową żywność, gorące napoje, łopatę, telefon komórkowy z możliwością ładowania baterii oraz światło zastępcze.

  6. Jeżeli podczas jazdy warunki pogodowe pogarszają się, dojechać do najbliższych siedzib ludzkich i przerwać podróż.

  7. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.