Szczecin. Informacje. Żałoba w Szczecinie. Księga Kondolencyjna. Gdzie postawić znicz?

11/04/2010 2 przez kierunek Szczecin

W dniu 10 kwietnia 2010 (sobota) Prezydent Miasta Szczecina ogłosił żałobę po tragicznej katastrofie samolotu prezydenckiego w okolicach Smoleńska.

Prezydent Piotr Krzystek poprosił o odwołanie bądź ograniczenie do minimum wszelkich imprez masowych w Szczecinie, nie odbędą się zaplanowane na weekend mecze piłki nożnej, niedzielny Rajd Magnolii.
Przewoźnicy miejscy oraz zarządcy nieruchomości otrzymali polecenie wywieszenia flag narodowych z kirem.

W gmachu Urzędu Miasta Szczecin w holu głównym zostanie wystawiona Księga Kondolencyjna.
Wpisów kondolencyjnych można dokonać w terminach:
11.04.2010 (niedziela) w godzinach 8:00 – 22:00
12-16.04.2010 (poniedziałek-piątek) 7:30 – 22:00

Na placu przed Urzędem Miasta zostanie wystawiony specjalny kosz z flagami narodowymi, osoby które chciałyby zapalić znicze prosimy o wystawianie ich właśnie w tym miejscu.

Szczecin w żałobie