Szczecin. Ważna informacja. 15.07.2010. OSTRZEŻENIE PRZED UPAŁEM

14/07/2010 0 przez kierunek Szczecin

BZK.II.On.5224-17-477/10                                 Szczecin, dnia 14.07.2010 r., godzina 13.50

OSTRZEŻENIE PRZED UPAŁEM

UWAGA MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Szczecinie, ważnego od godz. 12:00 dnia 15.07.2010 do godz. 20:00 dnia 17.07.2010, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed możliwością wystąpienia wzrostu temperatury maksymalnej  do 32-35 st.C.. Temperatura minimalna 18-22 st.C.
Skutki: Ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; wzrost zagrożenia pożarowego.

W związku z powyższym,

zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe
  i stacje telewizyjne.
 2. Utrzymywać chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń, głównie poprzez stosowanie żaluzji, zasłon oraz urządzeń klimatyzacyjnych.
 3. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 4. W godzinach od 10.00 do 17.00, ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub osłoniętych przed nasłonecznieniem miejsc pobytu.
 5. Przebywając na zewnątrz unikać miejsc nasłonecznionych. Zakładać na siebie luźno dopasowane ubiory najlepiej w jasnych kolorach. Chronić głowę przed nasłonecznieniem. Szczególną uwagę zwracać na samopoczucie dzieci, osób starszych i osób z widocznymi problemami zdrowotnymi.
 6. Spożywać zbilansowane, lekkie posiłki.
 7. Pić regularnie duże ilości soków naturalnych i niegazowanej wody mineralnej.
 8. Ograniczyć spożywanie napoi alkoholowych.
 9. Korzystając z wypoczynku nad wodą, unikać miejsc nasłonecznionych; nie schładzać raptownie ciała.
 10. Prowadząc pojazdy mechaniczne, mieć świadomość zwolnionej reakcji na zdarzenia nagłe, odbywać częstsze postoje w zacienionych miejscach oraz spożywać duże ilości napoi.
 11. Bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 12. W przypadku wprowadzenia obowiązku racjonowania zużycia wody, zgromadzić niezbędne zapasy przeznaczone na własne potrzeby.
 13. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i służby medyczne, głównie tym, które odnoszą się do profilaktyki zdrowotnej oraz ograniczeń zużycia wody.
 14. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.