Szczecin. Ważna Informacja. 26-27.05.2010. OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

26/05/2010 0 przez kierunek Szczecin

BZK.II. D -5224- 17-335 /10                                   Szczecin, dnia 26 maja 2010 r., godzina 18.40

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

1. W załączeniu przesyłam ostrzeżenie hydrologiczne, opracowane w Biurze Prognoz Hydrologicznych
w Poznaniu.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 99
Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 16:10 dnia 26.05.2010 do godz. 15:30 dnia 27.05.2010
Obszar: Województwo zachodniopomorskie
Przebieg: KONTYNUACJA: W ciągu najbliższej doby na dolnej Odrze, w związku z
rozwojem sytuacji hydrologicznej, przewidywany jest dalszy wzrost stanów wody w
strefie stanów wysokich. Wzrosty stanów wody powyżej strefy stanów alarmowych
utrzymywać się będą na wodowskazach: Gozdowice i Bielinek. Na wodowskazie
Widuchowa prognozowany jest wzrost stanów wody do strefy około ostrzegawczej.

Skutki: Zagrożenie dla obszarów przybrzeżnych, utrudnienia w prowadzeniu prac
hydrotechnicznych w korycie rzeki i w strefie przybrzeżnej, możliwe wystąpienie
zagrożenia dla życia ludzi i dóbr materialnych zlokalizowanych w pobliżu rzek.

Uwagi: W razie konieczności ostrzeżenie będzie aktualizowane.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Tomasz Krukowski