Szczecin. WAŻNA INFORMACJA. 30.06.2013. Usunięcie niewybuchu z czasów II Wojny Światowej. Ewakuacja mieszkańców Osiedla Stare Miasto i Centrum oraz zmiany w organizacji ruchu

28/06/2013 1 przez kierunek Szczecin

Szczecin, ważna informacja, niewybuch, Odra, zagrożenie dla mieszkańców, wydobycie niewybuchu, usunięcie niewybuchu, bomba lotnicza, utrudnienia dla kierowców, zmiana organizacji ruchu, zmiany w komunikacji miejskiej, zamknięte ulice, w Szczecinie

W niedzielę 30 czerwca 2013 w związku z wykryciem niewybuchu z czasów II wojny światowej odbędzie się operacja usunięcia tego niebezpiecznego znaleziska.

W związku z powyższym wystąpi konieczność ewakuowania mieszkańców i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

:: więcej informacji w rozwinięciu…

Niewybuch znajduje się na dnie Odry w pobliżu Urzędu Celnego. Jest to najprawdopodobniej bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Jej masę szacuje się na ok. tonę. Wagę materiału wybuchowego szacuje się na ok. 540 kg.

Podjęte działania i decyzje – stan na 26.06.2013 na godz. 15:00

Po odkryciu niewybuchu dwukrotnie spotykał się Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego oraz Miejski Sztab Zarządzania Kryzysowego. W trakcie tych spotkań ustalono lub wyznaczono:

 • datę, metodę wydobycia znaleziska i jego wywiezienia z miasta,
 • strefę ewakuacji mieszkańców wraz z miejscem zbiórki osób ewakuowanych
 • strefę wyłączoną z ruchu
 • zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
 • sposoby poinformowania i zabezpieczenia mieszkańców

Wydobycie i wywiezienie niewybuchu

Działania związane z wydobyciem i wywiezieniem niewybuchu odbędą się 30 czerwca 2013 (niedziela).

Operacja rozpocznie się o godz. 9:00 a jej zakończenie przewiduje się na godz. 15:00.

Wydobyciem z Odry i wywiezieniem z miasta niewybuchu zajmą się płetwonurkowie z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz saperzy z 5. Pułku Inżynieryjnego.

Czas rozpoczęcia i zakończenia prac przy niewybuchu zostanie ogłoszony syrenami alarmowymi.
Sygnał dźwiękowy trwać będzie 1 minutę.

Całość zabezpieczać będzie Policja, Straż Pożarna, Żandarmeria Wojskowa i Straż Miejska.

Strefa ewakuacji i miejsce zbiórki dla osób ewakuowanych

Wydobycie znaleziska wymaga ewakuacji osób zamieszkujących część osiedla Stare Miasto i Centrum. Obszar ten ilustruje załączona mapa. Ewakuacja odbędzie się w godz. od 9:00-11:00.

Szczecin, ważna informacja, niewybuch, Odra, zagrożenie dla mieszkańców, wydobycie niewybuchu, usunięcie niewybuchu, bomba lotnicza, utrudnienia dla kierowców, zmiana organizacji ruchu, zmiany w komunikacji miejskiej, zamknięte ulice, w SzczecinieEwakuacja osób odbywać się będzie w asyście Policji i Straży Miejskiej. Dla osób, które w czasie trwanie ewakuacji nie znajdą dla siebie schronienia w innym miejscu wyznaczono specjalne miejsce zbiórki. Jest nim Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Mariackiej 1. Szkoła otwarta będzie już od. godz. 8.30. Na miejscu znajdować się będą psychologowie MOPR, lekarz i pielęgniarka. Zapewnione zostaną napoje. Czynny będzie sklep znajdujący się na terenie szkoły.

Ważne informacje i zalecenia dla ewakuowanych osób.

Przed opuszczeniem mieszkania zaleca się niezwłocznie wykonać następujące czynności:

 • zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,
 • odciąć dopływ wody do mieszkania
 • odciąć dopływ energii elektrycznej do mieszkania,
 • zabezpieczyć osoby niepełnosprawne w tabliczki identyfikacyjne;
 • zabrać ze sobą dokumenty tożsamości;
 • pozamykać okna i drzwi;
 • o ewakuacji powiadomić sąsiadów.
 • zabrać niezbędne leki.

Mieszkańców i administratorów posesji uprasza się ponadto o to, by we własnym zakresie zabezpieczyli swoje pojazdy (najlepiej poprzez wcześniejsze wyprowadzenie ze strefy ewakuacji) a także udrożnili drogi ewakuacyjne)

UWAGA: Już od 26 czerwca (czwartek) mieszkańcy mogą zgłaszać potrzeby w zakresie transportu osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Informacje przyjmuje MOPR po nr tel. 19-289, 91-46-46-333 (całodobowo)

W godzinach trwania ewakuacji czyli od. godz. 9:00 do godz. 11:00 będzie kursował specjalny autobus dla ewakuowanych osób, który dowozić będzie do ZSO nr 6 przy ul. Mariackiej. Linia autobusowa kursować będzie na trasie: ul. Ks Mściwoja II, Wyszyńskiego, Sołtysia, Farna, Panieńska, Mściwoja.

Po zakończeniu etapu ewakuacji saperzy przystąpią do usuwania i wywiezienia niewybuchu.

Strefa wyłączona z ruchu

W związku z koniecznością usunięcia niewybuchu wyznaczona została również strefa wyłączona z ruchu. Jej granice wyznaczają następujące ulice: Szarotki, Malczewskiego, Wyzwolenia, Niepodległości, Dworcowa, Nowa.
Dokładny obszar obrazuje mapa:

Szczecin, ważna informacja, niewybuch, Odra, zagrożenie dla mieszkańców, wydobycie niewybuchu, usunięcie niewybuchu, bomba lotnicza, utrudnienia dla kierowców, zmiana organizacji ruchu, zmiany w komunikacji miejskiej, zamknięte ulice, w Szczecinie

Zaleca się aby osoby zamieszkałe w strefie wyłączonej z ruchu w czasie wydobywania i przewozu niewybuchu, po usłyszeniu sygnału syreny alarmowej ok godz. 11:00 – przebywały w budynkach.

Pozostałe osoby – zwłaszcza kierowców – uprasza się o to, aby nie przebywały lub nie wjeżdżały do tej strefy.

Na chwilę obecną ustalono także, że od godz. 10:30 do godz. 15:00 w dniu 30.06.2013 wjazd do centrum miasta będzie zamknięty już na wysokości ul. Gryfińskiej. Wyjazd z miasta w tych godzinach odbywać się będzie przez Autostradę Poznańską.

Zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Zmiany tras linii tramwajowych:

 • linia nr 1: skierowana z placu Rodła do pętli Dworzec Niebuszewo, Kursuje na trasie: Głębokie(Zajezdnia Pogodno) – Dworzec Niebuszewo;
 • linia nr 2: skierowana z Bramy Portowej przez ulice Dworcowa, Nowa do pętli Pomorzany, Kursuje na trasie: Dworzec Niebuszewo – Pomorzany;
 • linia nr 3: bez zmian, Kursuje na trasie: Pomorzany – Las Arkoński;
 • linia nr 5: skierowana z placu Rodła do pętli Dworzec Niebuszewo, Kursuje na trasie: Krzekowa – Dworzec Niebuszewo;
 • linia nr 6: skrócona do pętli Stocznia Szczecińska, Kursuje na trasie: Gocław – Stocznia Szczecińska;
 • linia nr 7: skierowana z Bramy Portowej do pętli Potulicka, Kursuje na trasie: Krzekowo – Potulicka;
 • linia nr 8: skierowana z Bramy Portowej do pętli Potulicka, Kursuje na trasie: Gumieńce – Potulicka;
 • linia nr 9; bez zmian, Kursuje na trasie: Głębokie – Potulicka;
 • linia nr 11: skierowana z placu Rodła do pętli Las Arkoński, Kursuje na trasie: Pomorzany – Las Arkoński;
 • linia nr 12; bez zmian, Kursuje na trasie: Pomorzany – Dworzec Niebuszewo;

Zmiany tras lub zawieszenia kursowania linii autobusowych:

 • linia nr 52 zawieszona.
 • linia nr 76 zawieszona.
 • linie nr 61, 75, 81 skierowano objazdem z Bramy Portowej przez: ul. Dworcową, Nowa;
 • linie nr 59, 101, 107 od przystanku Matejki skierowane przez ulicę Malczewskiego, Wyzwolenia nawrót na pl. Żołnierza. Przystanek końcowy plac Rodła ( przy Delikatesach);
 • linie pospieszne A, B, C skierowane objazdem od Bramy Portowej przez ul. Krzywoustego, Mieszka I go, Autostrada Poznańska, Gryfińska. Przejazd w kierunku Szczecina tą samą trasą. Linie te zostaną wzmocnione dodatkowymi autobusami (minimum 5 sztuk). Na trasie objazdowej linii obowiązują bilety jak na liniach zwykłych.

Od czwartku 27 czerwca 2013 rozpocznie się informowanie mieszkańców przede wszystkim ze strefy objętej ewakuacją. Zadanie to wykona Policja, Straż Miejska oraz pracownicy MOPR. Mieszkańcom przekazywane będą ulotki. Przygotowane tez zostaną plakaty, które znajdą się na klatkach schodowych.
Informacje w dniu 30.06.2013 przekazywane będą mieszkańcom przez patrole straży miejskiej i policji.

Trwa ustalanie ostatnich szczegółów związanych z organizacją ruchu w mieście.

źródło: www.szczecin.pl

Szczecin. WAŻNA INFORMACJA. 30.06.2013. Usunięcie niewybuchu z czasów II Wojny Światowej. Ewakuacja mieszkańców Osiedla Stare Miasto i Centrum oraz zmiany w organizacji ruchu