ARCHIWUM. Szczecin. Wydarzenia. 12.03.2016. Cała Puszcza pod ochroną! Akcja w obronie puszczy Białowieskiej @ Wały Chrobrego

ARCHIWUM. Szczecin. Wydarzenia. 12.03.2016. Cała Puszcza pod ochroną! Akcja w obronie puszczy Białowieskiej @ Wały Chrobrego

06/03/2016 0 przez Imprezy w Szczecinie

szczecińska akcja skupiająca osoby sprzeciwiające się planowanej wycince drzew w puszczy Białowieskiej…

12.03.2016. Cała Puszcza pod ochroną! Akcja w obronie puszczy Białowieskiej @ Wały ChrobregoWydarzenie: Cała Puszcza pod ochroną!
Akcja w obronie puszczy Białowieskiej
Gdzie: Wały Chrobrego. 70-500 Szczecin
Kiedy: 12 marca 2016 (sobota), start godz. 13:00

Celem akcji „Cała Puszcza pod ochroną!” jest wyrażenie sprzeciwu wobec planowanej wycinki drzew w puszczy Białowieskiej.

Mile widziane przebrania zwierząt lub drzew – przebierzmy się za Puszczę.

Osoby ćwiczące jogę będą mogły przyłączyć się do grupy wykonującej asanę drzewa.

Na miejscu będą również plansze, z których uczestnicy wspólnie ułożą napis.

Puszcza Białowieska to wyjątkowe miejsce – ostatni w Europie nizinny las o charakterze naturalnym, który jest schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, których nie można już spotkać nigdzie indziej.

Na jej terenie można zobaczyć fragmenty lasów, jakie przed wiekami porastały Europę. Dlatego należy traktować ją w wyjątkowy sposób – jest częścią naszego dziedzictwa narodowego i razem musimy zrobić wszystko, żeby ją chronić.

Mamy tylko jedną Puszczę Białowieską – i nie da się jej zastąpić!

Minister Środowiska podjął decyzję, która grozi tym, że Puszcza Białowieska zostanie zniszczona i zmieni się w plantację drzew. Akceptując aneks do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża, minister doprowadzi do wielokrotnego zwiększenia wycinki, a tym samym złamie umowę społeczną z 2012 roku, która oparta została na rozwiązaniach zaproponowanych przez zespół ds. Puszczy przy prezydencie Lechu Kaczyńskim.

Pretekstem do takiej wycinki jest “walka z kornikiem drukarzem” – jednak kryje się za nią motyw ekonomiczny. A przecież Puszczy Białowieskiej nie można przeliczać na złotówki, ani na metry sześcienne drewna do pozyskania.

To wyjątkowy ekosystem, który radzi sobie doskonale od tysięcy lat bez ingerencji człowieka. Swój sprzeciw wobec zwiększenia wyrębu Puszczy wyraziły najwybitniejsze autorytety naukowe i instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody, m.in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego.

Dodatkowo planowane zwiększenie wyrębu drzew w Puszczy Białowieskiej, w tym wycinka w 100-letnich i starszych drzewostanach, jest niezgodne z zasadami jej ochrony jako Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także może spowodować wszczęcie przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce.

Decyzja o zwiększeniu wyrębu drzew, którą podejmuje Minister Środowiska, to pod każdym względem fatalne posunięcie i krok w kierunku nieodwracalnego zniszczenia Puszczy.

Dlatego 12 marca w ramach ogólnopolskiej inicjatywy (podobne wydarzenia odbędą się również w innych miastach: Poznaniu, Katowicach, Brwinowie, Toruniu, Warszawie, Bielsko-Białej, Zielonej Górze i Krakowie) nie może zabraknąc nikogo komu los puszczy Białowieskiej nie jest obojętny.