Szczecin. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Szczecin. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

22/12/2013 2 przez kierunek Szczecin

Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, atrakcje dla turystów, warto zobaczyć w Szczecinie, zabytki w Szczecinie, Szczecin dla turystów, ważne miejsca, ciekawe miejsca, w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 02Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
adres: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www: www.zamek.szczecin.pl

Zamek Książąt Pomorskich to renesansowy zamek usytuowany na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie, w sąsiedztwie Odry, historyczna siedziba rodu Gryfitów, władców księstwa Pomerania, oraz nazwa instytucji kultury, administrującej Zamkiem (niegdyś Wojewódzki Dom Kultury).

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie – galeria zdjęć

[nggallery id=141]

Przed 1124 rokiem na wzgórzu zamkowym znajdował się gród słowiański z drewnianym dworem księcia Warcisława I. Po przeniesieniu przez księcia Barnima I w 1235 roku stolicy księstwa zachodniopomorskiego z Uznamia do Szczecina dwór został rozbudowany.

Początki dzisiejszego zamku sięgają 1346 roku, kiedy Barnim III, łamiąc przywileje szczecińskiego patrycjatu rozpoczął wznoszenie na wzgórzu zamkowym tzw. kamiennego domu. Obok kamiennego domu stanęła kaplica św. Ottona oraz tzw. duży dom z wieżą więzienną. W 1428 roku w mieście wybuchł bunt wywołany przez biedotę i rzemieślników. W zamian za stłumienie buntu książę Kazimierz V otrzymał od Rady Miejskiej znaczną sumę na rozbudowę i umocnienie kamiennego dworu. Wybudowano wówczas utrzymane w stylu późnogotyckim skrzydło południowe.

Po pożarze w 1530 roku rozpoczęto przebudowę zamku. Trwała 7 lat, w jej trakcie kamienny dom przebudowano w stylu renesansu w dwupiętrową budowlę z dwuspadowym dachem i wieżą zegarową. Dobudowano także wschodnie skrzydło.

W latach 1573−1582 książę Jan Fryderyk dokonał generalnej przebudowy zamku. Zburzono kamienny dom i kościół św. Ottona. Pozostawiono gotyckie skrzydło południowe, podwyższono wschodnie i dobudowano do nich skrzydła północne i zachodnie, zamykając w ten sposób dziedziniec. Do zamku doprowadzono także wodociąg.

Na początku XVII wieku za panowania Filipa II i Franciszka (I) za skrzydłem zachodnim dobudowano dwupiętrowe piąte skrzydło (obecnie skrzydło muzealne), tworząc w ten sposób drugi, mały dziedziniec.

Po wymarciu dynastii Gryfitów, od 1637 roku zamek był siedzibą namiestnika szwedzkiego, a od roku 1720 − garnizonu pruskiego. W 1752 roku Fryderyk II Wielki założył w skrzydle muzealnym mennicę.

Podczas panowania pruskiego zamek wielokrotnie przebudowywano, dostosowując do mieszczącego się tam garnizonu. Usunięto wiele ozdób. Największej dewastacji zamku dokonał garnizon pruski w XIX wieku, kiedy to zburzono sklepienia w skrzydle wschodnim, całkowicie przebudowano skrzydło południowe, wyburzono krużganki, zaś wewnątrz zamku wymurowano klatki schodowe i korytarze.

Po opuszczeniu przez garnizon w 1902 roku, zamek popadał stopniowo w dewastację. Roboty renowacyjne mające przywrócić zamkowi wygląd dawnej rezydencji podjęto w 1925 roku, jednak zaprzestano ich rok później. Mimo wielu planów, władze niemieckie do wybuchu II wojny światowej nie podjęły się kompleksowej renowacji zamku. W 1944 roku zamek został poważnie zniszczony podczas nalotów.

Zamek Książąt Pomorskich po II wojnie światowej

W 1946 roku rozpoczęto zabezpieczanie ruin zamku. Zajmowało się tymi pracami biuro Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego, w której funkcję głównego urbanisty województwa szczecińskiego pełniła Helena Kurcyusz. Pod jej kierownictwem odkryto wówczas m.in. kryptę z sarkofagami książąt pomorskich. W 1948 roku na dziedzińcu zamku rozpoczęły się prace archeologiczne.

W latach 1958−1980 zamek został odbudowany (projekty konserwatorsko-renowacyjne opracował w latach 1958–1970 Stanisław Latour, profesor Politechniki Szczecińskiej). Przywrócono mu XVI-wieczny renesansowy wygląd, rekonstruując bryłę – na podstawie sztychu M. Meriana – oraz wnętrza skrzydła północnego. Na Zamku nie zachowało się wiele reliktów wyposażenia oryginalnego. Przede wszystkim gotyckie sklepienia w piwnicy, dwóch salach parterowych skrzydła południowego i freski w wieży zegarowej tamże. Pod skrzydłem północnym znajdują się też resztki gotyckiego kościoła św. Ottona – odkryta po wojnie krypta z sarkofagami książąt, obecnie udostępnionymi na Zamku. Kości książęce zostały złożone w katedrze św. Jakuba w Szczecinie. Natomiast ubiory i klejnoty książęce zostały przekazane do Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie są eksponowane na wystawie „Złoty Wiek Pomorza” w gmachu przy ul. Staromłyńskiej.

Zamek jest własnością Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, który ma tam swoją siedzibę.

W Zamku Książąt Pomorskich działają instytucje kultury:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  • Opera na Zamku
  • Sala Bogusława (sala koncertowa)
  • Kino Zamek
  • Teatr Krypta
  • Sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Na Zamku organizowane są koncerty, wystawy artystyczne i historyczne, spotkania literackie i naukowe, a na dziedzińcu imprezy kulturalne oraz koncerty. Na zamku odbyły się koncerty wielu znakomitych wykonawców muzyki jazzowej i rozrywkowej m.in. Jan Garbarek, Chic Corea, Marcus Miller, Manhattan Transfer, Bobby mc Ferrin, Chris Botti, Paco de Lucia, Richard Bona, Gotan Project.

Na wieży zamku można podziwiać wahadło Foucaulta − doświadczalny dowód na ruch obrotowy Ziemi, umieszczone tam z inicjatywy profesora Jerzego Stelmacha (Uniwersytet Szczeciński), w ramach cyklu obrazującego dziesięć najpiękniejszych eksperymentów z fizyki.

tel.: 91 434 78 40, faks: 91 434 79 84

Zamek Książąt Pomorskich na mapie:


Pokaż Kierunek->Szczecin na większej mapie

Zamek Książąt pomorskich w Szczecinie – dane kontaktowe:

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (spektakle teatralne, koncerty)
tel.: 91 489 16 30,
faks: 91 434 02 86
e-mail: cikit@zamek.szczecin.pl

Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
tel. 91 433 88 41
e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl

Zastępca Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
tel. 91 434 59 91

Główny Księgowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
tel. 91 434 58 02
e-mail: ksiegowosc@zamek.szczecin.pl

Administracja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
tel.: 91 434 02 92, faks: 91 434 79 84
e-mail: administracja@zamek.szczecin.pl

Kino Zamek
tel.: 91 488 32 12, faks: 91 434 79 84
e-mail: kino@zamek.szczecin.pl

Biblioteka Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
tel.: 91 434 12 33, faks: 91 434 79 84
e-mail: biblioteka@zamek.szczecin.pl

Dział Promocji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
tel.: 91 434 02 86, faks: 91 434 79 84
e-mail: promocja@zamek.szczecin.pl

Dział Organizacji Imprez Kulturalnych Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
tel.: 91 434 78 35, faks: 91 434 79 84
e-mail: imprezy@zamek.szczecin.pl

Kino Zamek
kasa – tel.: 91 434 73 92

Dział Wystaw Artystycznych Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
tel.: 91 812 14 17, faks: 91 434 79 84
e-mail: wystawy@zamek.szczecin.pl

Dział Edukacji Artystycznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
tel.: 91 433 49 71, faks: 91 434 79 84
e-mail: ara@zamek.szczecin.pl

Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

przygotowane na podstawie:
wikipedia.org
zamek.szczecin.pl
materiały własne

pozostałe miejsca, które warto odwiedzić w Szczecinie: