Tag: Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Szczecinie

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to wydarzenie, podczas którego wybrani beneficjenci Funduszy Europejskich „otwierają swoje projekty” dla odwiedzających. To akcja polegająca na udostępnianiu – szerokiemu gronu zainteresowanych – projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce.