Tag: Tall Ship Races w Szczecinie

The Tall Ship Races Szczecin, Finał Regat Wielkich Żaglowców w Szczecinie