Szczecin. Szpitale. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE. Ul. Mączna 4 w Szczecinie

23/05/2012 0 przez kierunek Szczecin
Szpital: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie
adres: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

:: lista numerów telefonów i szczegóły dotyczące szpitala w rozwinięciu…

Szpitale w Szczecinie, Szpital Zdroje, Mączna 4

Szpital „ZDROJE” jest wysokospecjalistyczną placówką świadczącą usługi w zakresie lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego w pionie opieki nad matką i dzieckiem, w lecznictwie psychiatrycznym oraz w lecznictwie ogólnym.

Zakres działalności szpitala obejmuje również min.:

  • wykonywanie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych,
  • prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
  • udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy,
  • współpracę w zakresie organizowania szkolenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego pracowników medycznych.

Placówka posiada blisko 1.000 łóżek. Liczba pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych kształtuje się na poziomie blisko 40 tysięcy rocznie, zaś liczba udzielanych w ciągu roku porad specjalistycznych wynosi ponad 130 tysięcy.

Placówka obejmuje opieką medyczną przede wszystkim pacjentów z województwa zachodniopomorskiego. Świadczy również usługi pacjentom z innych regionów Polski oraz spoza kraju.

Wykwalifikowany personel otaczający fachową i troskliwą opieką pacjentów, dobre warunki lokalowe, zgromadzone doświadczenie oraz potencjał diagnostyczno-leczniczy pozwalają stworzyć naszym pacjentom bezpieczne, komfortowe warunki pobytu i gwarantują wysoką jakość świadczonych usług medycznych.

Istotnym atutem szpitala jest jego lokalizacja na skraju Puszczy Bukowej, tworzącej Szczeciński Park Krajobrazowy, gdzie w otoczeniu malowniczej zieleni, z dala od ulicznego zgiełku, proces leczenia i rehabilitacji chorych przebiega sprawniej i efektywniej

Numery telefonów do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie:

 Najważniejsze numery telefonu:

Punkt Informacyjny 91 88-06-250
Centrala 91 88-06-310
Dyrektor – sekretariat 91 88-06-200
Fax. 91 88-06-203
Pediatryczna Izba Przyjęć 91 88-06-358
Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć 91 88-06-375
Urologiczna Izba Przyjęć 91 88-06-552
Psychiatryczna Izba Przyjęć 91 88-06-211
Ogólna Izba Przyjęć 91 88-06-110

PION OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM, SZPITAL OGÓLNY
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii 91 88-06-533
Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii
– noworodki 91 88-06-319
– patologia i intensywna terapia noworodka 91-88-06-557
Oddz. I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii 91 88-06-380
Oddz. II Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego 91 88-06-348
Oddział Okulistyczny 91 88-06-317
Szkoła Rodzenia 91 88-06-301
Blok Porodowy 91 88-06-316
Oddział Położnictwa i Ginekologii
– położnictwo 91 88-06-378
– ginekologia 91 88-06-590
Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu 91 88-06-459
Oddział Urologiczny 91 88-06-122
Oddział Chorób Wewnętrznych 91-88-06-121
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 91-88-06-143
Dzienny Oddział Otolaryngologiczny 91-88-06-127

PORADNIE i PRACOWNIE
Poradnia Alergologiczna 91 88-06-382
Poradnia Kardiologiczna 91 88-06-382
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 91 88-06-375
Poradnia Urologiczna 91-88-06-552
Poradnia Otolaryngologiczna 91 88-06-382
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży 91 88-06-318
Poradnia Okulistyczna 91 88-06-364
Poradnia Neonatologiczna 91 88-06-319
Poradnia Laktacyjna 91 88-06-319
Poradnia Pulmonologiczna 91 88-06-382
Pracownia USG i RTG 91 88-06-518
Pracownia EKG 91 88-06-368
Pracownia EEG
– dla dzieci 91 88-06-534
– dla dorosłych 91 88-06-229
Laboratorium Mikrobiologiczne 91 88-06-320
Laboratorium Analityczne 91 88-06-536
Pracownia Spirometrii i Testów Alergologicznych 91 88-06-368

PION LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej 91 88-06-443
II Oddział Ogólnopsychiatryczny 91 88-06-254
III Oddział Ogólnopsychiatryczny 91 88-06-296
V Oddział Ogólnopsychiatryczny 91 88-06-440
VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny 91 88-06-410
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy 91 88-06-275
Oddział Detoksykacji od Alkoholu 91 88-06-234
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 91 88-06-221
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych 91 88-06-221
Pracownia Psychologiczna 91-88-06-224

POZOSTAŁE
Naczelny Pielęgniarz 91-88-06-223
Apteka szpitalna 91 88-06-402
Sekcja Pracowników Socjalnych 91 88-06-258
Zespół Epidemiologiczny 91 88-06-271
Archiwum Zakładowe 91 88-06-510
Dział Kadr i Płac 91 88-06-287

Szpital: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie
adres: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

UWAGA!
Czynimy wszelkie starania aby informacje tutaj zgromadzone (adres oraz numery telefonu do szpitala) były aktualne.

Jeżeli jednak okaże się, że nie znaleźli Państwo w tym miejscu aktualnych informacji prosimy o taką informację (w komentarzu poniżej).

Postaramy się wówczas zaktualizować powyższy wpis.

Dzięki temu Kierunek Szczecin będzie jeszcze lepszym kierunkiem!

Dziękujemy