ARCHIWUM. Szczecin. Imprezy. Wydarzenia. 25.10.2014. Muzealna Noc Gryfa @ Szczecin

ARCHIWUM. Szczecin. Imprezy. Wydarzenia. 25.10.2014. Muzealna Noc Gryfa @ Szczecin

20/10/2014 0 przez Imprezy w Szczecinie

Szczecin, koncert, koncerty w Szczecinie, Dezerter, Włochaty, 25.10.2014, weekend, w Szczecinie

Szczecin - Noc Gryfa 2014Wydarzenie: Noc Gryfa w Szczecinie
Gdzie: Różne miejsca. Szczecin
Kiedy: 25 października 2014 (sobota), start godz. 12:00
Bilety: wstęp wolny

Przed nami – Muzealna Noc Gryfa czyli… nocne zwiedzanie muzeum, specjalne wystawy i prezentacje, spotkania z kuratorami, premiera „Muzealnej Teczki Gryfa”, warsztaty dla najmłodszych, finał konkursu fotograficznego to tylko niektóre atrakcje Muzealnej Nocy Gryfa…

Rok 2014 ustanowiony został przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Rokiem Gryfa.

Wydarzenie objął patronatem honorowym Marszałek Olgierd Geblewicz. Ter­min jest nie­przy­pad­kowy – w tym roku przypada osiemsetlecie najstar­szego dato­wa­nego wize­runku gryfa pomorskiego. Znajduje się on na pie­częci z doku­mentu Bogu­sława II wysta­wio­nego w 1214 roku. Od tego momentu gryf – pół orzeł, pól lew – zdą­żył wpi­sać się w histo­rię Pomorza Zachodniego. Stał się moty­wem przewod­nim pomor­skiej heral­dyki, bohaterem baśni i legend, jego wizerunek poja­wiał się też bar­dzo czę­sto w sztu­kach pla­stycz­nych, w litera­tu­rze i architektu­rze. Mityczny stwór to stały i cenny element pomor­skiego kapitału kul­tu­ro­wego – odsyła do boga­tej i burz­li­wej histo­rii regionu oraz sil­nie spaja współcze­sną świa­do­mość lokalną.

Muzeum Narodowe w Szczecinie posiada w swoich zbiorach wiele artefaktów z wizerunkiem gryfa oraz bezcenne eksponaty związane z książęcą dynastią rodu Gryfitów.

Podczas Muzealnej Nocy Gryfa będziemy polecać szczególnej uwadze właśnie te obiekty. W ich poznawaniu pomoże specjalny cykl spotkań z kuratorami wystaw oraz wyjątkowe narzędzie – Teczka Gryfa, czyli kolorowanka dla dzieci, przedstawiająca wizerunki gryfa znajdujące się na ekspozycjach związanych z historią Szczecina oraz Pomorza Zachodniego.

W programie Muzealnej Nocy Gryfa znajdą się także kiermasz książek, prezentacja prac laureatów i finalistów konkursu fotograficznego „Pomerania – kraina pod znakiem gryfa” oraz cukierkowe warsztaty „Cukier Lukier w Muzeum”, także związane z mitycznym stworem.

Ciekawym akcentem tej wyjątkowej nocy będą dwie specjalne wystawy – „Gryf z gabinetu dyrektora muzuem”, czyli pokaz pamiątkowych obiektów oraz odznak z wizerunkiem pół orła, pół lwa, oraz „Gryf urzędowy”. Ta druga wystawa, z kilkuset obiektami, zaprezentuje współczesne, użytkowe wykorzystanie wizerunku gryfa, między innymi w herbach, przez władze regionu oraz gospodarzy zachodniopomorskich miast i gmin.

Jednym z wydarzeń „Muzealnej Nocy Gryfa” będzie wystawa „Gryf urzędowy” czyli prezentacja współczesnego, użytkowego wykorzystania wizerunku gryfa. Gminy (oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego), które w swoich herbach posiadają wizerunek gryfa przekazały na wystawę materiały urzędowe i promocyjne. Wśród eksponatów jest m.in. krawat burmistrza Wolina z wyszywanym gryfem, stroje sportowców klubu „Gryf”, pamiątkowe medale, urzędowe wzory dokumentów, teczki, wizytówki oraz gadżety promocyjne wszelkiej maści… Na wystawie będzie można zobaczyć ponad 200 eksponatów.

:: szczegółowy program Muzealnej Nocy Gryfa

Galeria Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27

12:00:24.00 bezpłatne zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych „Gryfy z gabinetu dyrektora muzeum”, „Cukier Lukier w Muzeum” – słodkie warsztaty z gryfem, „Muzealna Teczka Gryfa”
Kiermasz wydawnictw MNS, konkurs fotograficzny „Pomerania – kraina pod znakiem gryfa” (prezentacja prac na ekranach LCD)
18:00 „Moda na dworze Gryfitów w XVI i XVII wieku” – spotkanie z Moniką Frankowską-Makałą, kuratorką wystawy „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku”
19:00 „Dłutem malowani. Nowożytne portrety kamienne Gryfitów: Barnima Starego
i Filipa I” – spotkanie z Kingą Krasnodębską na wystawie „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku”
20:00 „Księga i miecz. Autoprezentacja książąt pomorskich w sztuce XVI i początku XVII
wieku” – spotkanie z dr. Rafałem Makałą na wystawie „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku”
22:00 Książęta z Głową – spotkanie z Przemysławem Głową o dynastii Gryfitów

Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie
ul. Księcia Mściwoja II 8

12:00–24:00 bezpłatne zwiedzanie ekspozycji stałych „Muzealna Teczka Gryfa” Kiermasz wydawnictw MNS, Konkurs fotograficzny „Pomerania – kraina pod znakiem gryfa” (prezentacja prac na ekranach LCD)
19:00, 20:30 oraz 22:00 Gryf przez wieki – oprowadzanie kuratorskie po wystawach

Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 3

12:00–24:00 bezpłatne zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych Wystawa „Gryf urzędowy”,
Konkurs fotograficzny „Pomerania – kraina pod znakiem gryfa” (prezentacja), Kiermasz wydawnictw MNS
18:00 Oficjalne otwarcie wystawy „Gryf urzędowy”
19:00, 20:00 oraz 21:00 prezentacje Działu Numizmatyki MNS | „Wizerunki gryfa na monetach, pieczęciach i medalach” | Genowefa Horoszko, Agnieszka Pawłowska, Mieszko Pawłowski

Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie
ul. Staromłyńska 1

12:00–24:00 bezpłatne zwiedzanie ekspozycji czasowych („Malarstwo” Romana Lipskiego)