Szczecin. Uwaga. 23-24.07.2010. OSTRZEŻENIE PRZED INTENSYWNYM OPADEM DESZCZU

23/07/2010 0 przez kierunek Szczecin

BZK.II.D -5224- 17-508 /10                                Szczecin, dnia 23.07.2010 r.

OSTRZEŻENIE PRZED INTENSYWNYM OPADEM DESZCZU

UWAGA MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed możliwością wystąpienia opadów deszczu w wysokości 25-35 mm opadów deszczu, lokalnie do 40mm.Najsilniejsze opady wystąpią we wschodniej i środkowej części województwa.

Ważność od godz. 18.00 dnia 23.07.2010 r do godz.8.00 dnia 24.07.2010 r.
Skutki: Utrudnienia na terenach zurbanizowanych; utrudnienia komunikacyjne

W związku z powyższym,

zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe
  i stacje telewizyjne.
 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu, aż do ustąpienia opadów. Jeżeli opadowi towarzyszyć będzie gradobicie, odsunąć się od okien, a przebywając na zewnątrz, skryć się w bezpieczne miejsce.
 3. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 4. Jeżeli dom znajduje się w strefie zalewowej lub w pobliżu przepływających opodal rzek (strumieni), być w gotowości do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem. Sprawdzać, a jeżeli zajdzie taka konieczność, przywracać drożność przepustom i studzienkom odpływowym.
 5. Wypasane zwierzęta gospodarskie, przepędzić w bezpieczne miejsca.
 6. Biwakując w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów rzek i jezior, natychmiast przenieść obóz w wyżej położone, bezpieczne miejsce.
 7. Zrezygnować z podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi.
 8. Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu.
 9. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.

10.  Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.