Szczecin. Cmentarze. Cmentarz Centralny w Szczecinie

Szczecin. Cmentarze. Cmentarz Centralny w Szczecinie

12/10/2013 3 przez kierunek Szczecin

Szczecin, cmentarze, nekropolie, miejsca pochówku, Cmentarz Centralny, Cmentarz Główny, pomniki, krematorium, Ku Słońcu 125A, Hauptfriedhof, atrakcje dla turystów, warto zobaczyć w Szczecinie, zabytki w Szczecinie, Szczecin dla turystów, ważne miejsca, ciekawe miejsca,w Szczecinie

Szczecin, cmentarze, nekropolie, miejsca pochówku, Cmentarz Centralny, Cmentarz Główny, pomniki, krematorium, Ku Słońcu 125A, Hauptfriedhof, w SzczecinieNazwa firmy: Cmentarz Centralny
Wydział Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
Adres: ul. Ku Słońcu 125A. Szczecin
GPS: Latitude 53.41501, Longitude 14.51336
Kontakt: tel. 91 485 68 66
tel. 91 4857 014 (krematorium)
strona www: www.cmentarze.szczecin.pl
branża: cmentarze, nekropolie, pochówki

Szczeciński Cmentarz Centralny jest największą nekropolią w Polsce oraz trzecią co do wielkości w Europie…

:: więcej informacji oraz zdjęcia Cmentarza Centralnego w rozwinięciu…

Do 1945 (niem.) Hauptfriedhof – Cmentarz Główny. Został założony w latach 1899-1900, we wschodniej części Gumieniec, według projektu Wilhelma Meyera-Schwartaua, a ostateczny kształt nadał mu Georg Hannig w roku 1918.

Od jego otwarcia pochowano na nim ponad 300 tysięcy zmarłych (do XII. 1940 ok 117 tys, między 1945 a 2000 ok 140 tys), a jego dzisiejsza powierzchnia wynosi około 168 ha.

UWAGA!
tutaj znajduje się informacja o „wyszukiwarce grobów”

Cmentarz otwarto 6 grudnia 1901 roku. W latach 1900-1903 pod kierunkiem architekta Wilhelma Meyera-Schwartau zbudowano bramę główną (o szerokości 77m) oraz budynki administracji i kaplicę cmentarną. W roku 1918 w nekropolii pochowanych było już 57 tysięcy osób i zajęte kwartały wschodnie i środkowe. Po I wojnie światowej rozpoczęto pochówki w kwartale zachodnim. W roku 1925 do kostnicy dobudowano krematorium (dzisiejsze krematorium rozpoczęło funkcjonowanie w 2005r.).

Około roku 1930 zbudowano drugą, modernistyczną kaplicę (została rozebrana w 1984 roku).

:: galeria zdjęć Cmentarz Centralny w Szczecinie

fotografie dzieki www.ddfoto.pl
wszelkie prawa zastrzeżone

Cmentarz Centralny w Szczecinie na mapie:


Pokaż Kierunek.Szczecin – firmy i instytucje w Szczecinie na większej mapie

słowa kluczowe:

Szczecin, Cmentarz Centralny, cmentarze, nekropolie, miejsca pochówku, pomniki, w Szczecinie

W 2010 r. we wschodniej – historycznej części Cmentarza wytyczony został trakt historyczny umożliwiający poznanie najbardziej interesujących miejsc tej części nekropolii.

Na trasie traktu zlokalizowano 21 stacji wyposażonych w dwujęzyczne tablice informacyjne. Tablice te osadzono na kamiennych, prostopadłościennych postumentach nawiązujących swoim wyglądem do pierwotnych form małej architektury Cmentarza. Trakt rozpoczyna się i kończy przy bramie głównej cmentarza, a jego przejście zajmuje ok. 2 godz.

Stacje traktu historycznego

Stacja 1. Historia cmentarza i plan traktu historycznego.
Stacja 2. Nagrobki przy dwóch rondach. W pobliżu znajdują się dwa ronda – dziś trudne do zlokalizowania. Wokół zachowało się kilka nagrobków w formie głazów oraz pomnik poległych w I wojnie światowej żołnierzy z 357 Pułku Piechoty. Pomnik ma formę niewysokiej, przysadzistej kolumny zwieńczonej figurą orła (rekonstrukcja). Na kolumnie wyryto nazwy pól bitewnych Pułku z okresu I wojny światowej.
Stacja 3. Nagrobek Bernharda Stoewera. Pomnik w formie głazu upamiętnia szczecińskiego fabrykanta, założyciela wytwórni samochodów „Stoewer”. W pobliżu zachowały się nagrobki rodziny Borchers i Funk.
Stacja 4. Pomnik rodziny Hentschel. Nagrobek ma formę portyku ozdobionego 4 jońskimi kolumnami. W półkoliście sklepionych niszach znajdowały się niegdyś urny z prochami. Centralnie usytuowane, zamurowane wejście symbolizuje przejście na drugą stronę życia. Obok znajduje się anonimowy nagrobek z czerwonego piaskowca oraz pomnik nagrobny rodziny Kaesemacher-Bauer – dzieło berlińskiego rzeźbiarza Ludwiga Vordermeyera.
Stacja 5. Nagrobek rodziny Hindrisched-Ziegler. Nagrobek urnowy z ok. 1910 r. ozdobiony płaskorzeźbionymi figurami mężczyzny i kobiety z dzieckiem. Forma pomnika nawiązuje do sztuki staroegipskiej. W pobliżu znajdują się nagrobki aktorki Stanisławy Engelówny i zasłużonych dla życia muzycznego Szczecina Czesławy i Wacława Piotrowskich.
Stacja 6 i 8. Lapidarium
Na terenie utworzonego w latach 2006-7, według projektu Joanny Wojteckiej i Marzeny Jaroszek lapidarium zgromadzono kilkadziesiąt nagrobków pochodzących z różnych miejsc Cmentarza Centralnego. Ozdobę lapidarium stanowią zrekonstruowane elementy małej architektury w postaci drewnianego mostku, niewielkiej fontanny oraz ławki z daszkiem. Pierwotnie znajdował się tu gaj urnowy zaprojektowany przez Georga Hanniga.
Wśród nagrobków eksponowanych w lapidarium wyróżnić należy: nagrobek Hermanna Hakena, nagrobek rodziny Neumann z figurą anioła proszącego o ciszę, nagrobek rodziny Plötz, pomnik nagrobny dr Georga Michaelisa – założyciela Towarzystwa Popierania Pochówków Ciałopalnych, nagrobek rodzin Schulze i Schubel w kształcie „latarni umarłych”, nagrobek w formie kolumnady, modernistyczny nagrobek Gertrudy Ziegenrűcker z płaskorzeźbionym tekstem na całej powierzchni płyty nagrobnej,stelę rodzin Forell-Schreier, pomnik rodziny Leonhard o zamknięciu w kształcie muszli.
Stacja 7. Nagrobek nadburmistrza Szczecina Hermanna Hakena i jego żony Johanny. Nagrobek zaprojektował Ludwig Manzel. Pierwotnie pomnik znajdował się w innym miejscu cmentarza. W 2006 roku dokonano rekonstrukcji pomnika odtwarzając m.in. zaginione popiersia zmarłych (wykonała je rzeźbiarka – Monika Szpener). Prace renowacyjne zostały sfinansowane przez dawnych, niemieckich mieszkańców Szczecina.
Stacja 9. Nagrobek rodziny Randolf. Nagrobek ma formę steli z płaskorzeźbą oracza przy pracy. Wykonany został przez Kurta Schwerdtfegera w latach dwudziestych XX w.
Stacja 10. Kwatera zasłużonych.
Kwatera powstała w latach sześćdziesiątych XX w. na miejscu przedwojennej kwatery urnowej. Centralne miejsce kwatery zajmuje kolisty basen, wokół którego rozplanowano dwa rzędy mogił. Znajdują się tu nagrobki zarówno prominentnych działaczy partyjno-państwowych z okresu PRL jak i osób, których zasługi dla Szczecina są bezsporne. Spoczywają tu m.in. Guido Reck (artysta malarz, pedagog, działacz kultury), Janina Szczerska (pedagog, pionier szczecińskiego szkolnictwa), Wiesław Dachowski (dziennikarz radiowy), Emanuel Messer (artysta plastyk), Ireneusz Gwidon Kamiński (prozaik), Aleksander Omieczyński, Maksymilian Golisz (działacze polonijni w przedwojennym Szczecinie), Jan Papuga (prozaik), Roman Łyczywek (prawnik), Konstanty Maciejewicz, Antoni Ledóchowski (kapitanowie żeglugi wielkiej, nestorzy polskiego szkolnictwa morskiego), Florian Krygier (polski trener i działacz piłkarski, jeden z twórców Pogoni Szczecin).
Stacja 11. Dawna kwatera grzebalna. W początkowym okresie funkcjonowania Cmentarza istniała tu wzorcowa kwatera z zalecanymi do stosowania formami nagrobków i przykładami nasadzeń zieleni. Po uruchomieniu krematorium utworzono tu kwaterę grzebalną, z której wiele nagrobków zachowało się do dnia dzisiejszego.
Stacja 12. Nagrobek Wilhelma Meyera-Schwartau. Nagrobek został przypadkowo odnaleziony w 2002 r. Stela wykonana jest z czerwonego piaskowca i wraz z cokołem mierzy prawie 2 m wysokości. Upamiętnia Wilhelma Meyera-Schwartau, jego żonę, dwóch synów i brata.
Stacja 13. Kaplica.
Stacja 14. Grupa nagrobków po północnej stronie basenu.
Znajdują się tu nagrobki i pomniki m.in. rodziny Dewitz (zdjęcie), Hugo Lemckego i jego syna Barnima, Augusta Ahrensa, Gustava Toepfera, rodziny Hoerder. W pobliżu ustawiono krzyż i głaz poświęcony dawnym mieszkańcom Szczecina oraz popiersie Georga Hanniga (częściowo zrekonstruowane).
Stacja 15. Cmentarz wojenny.
Stacja 16. Pomnik „Tym, którzy nie powrócili z morza”.
Stacja 17. Krzyż Katyński.
Stacja 18. Grupa nagrobków przy Alei Okólnej, ok. 1920 r. Na uwagę zasługuje: nagrobek w formie krzyża Hermanna Sarana – kartografa i wydawcy przewodników po Szczecinie, nagrobek urnowy rodziny Bruno Franka, nagrobek rodziny Ziotkowsky, pomnik kobiety z dzieckiem upamiętniający Toni Meister zmarłą podczas porodu; autorem rzeźby jest Christian Nüsslein z Cassel. Pomnik ten często jest błędnie interpretowany jako przedstawienie Madonny z Dzieciątkiem.
Stacja 19. Pomnik Sybiraków.
Stacja 20. Nagrobki rodzin Papenbrock i Kissling. Nagrobek rodziny Papenbrock ma formę stojącego ma postumencie sarkofagu ozdobionego kaduceuszem i puttami trzymającymi girlandę kwiatów. Nagrobek rodziny Kissling składa się z ustawionych półkoliście filarów podpierających poziomą belkę z napisem (w tłumaczeniu) „Działaj, dopóki trwa dzień, gdy nadejdzie noc, nikt nie jest w stanie działać”. Oba nagrobki powstały ok. 1910 r.
Stacja 21. Kwatera kombatantów.

Źródło: wikipedia.pl,
www.cmentarze.szczecin.pl,
materiały własne

pozostałe miejsca, które warto odwiedzić w Szczecinie: